counter

Kultur

Definiera begreppet kultur den som kan. Kanske är det allt människoskapat?

För mig känns det viktigt att den konst jag skapar inte bara kommer mig till glädje utan även andra kan ta del av den.

Världen ser dig

Världen ser dig

Ibland när jag jobbar tänker jag på mina resor till de olika världsdelarna. Det känns som om de människor jag träffade då ser på mig och undrar vad jag gör.

Privat ägo

Bachs öra

Bachs öra

Jag försöker föreställa mig hur ljudet från en kammarmusikskonsert skulle se ut.

Flygelstorm

Flygelstorm

Jag försökte måla träd enligt Maria Ginzburgs principer med vått-i-vått teknik. Fast träden blev till tromber och hus växte fram samt en man sitter på ett tak och spelar på en flygel.

LIVSKAMMAREN

LIVSKAMMAREN